INDI MATUOD: Nalab-ot lang sang Pilipinas ang food sufficiency sa termino Ferdinand Marcos

Wala sang administrasyon ang nakalab-ot sang total food self-sufficiency.

ANG PASUNI: Sa tanan nga mag presidente nga nagserbe sa pungsod, sa termino lang gid ni Ferdinand E. Marcos nalambot sang Pilipinas ang self-sufficiency sa suplay sang pagkaon.

INDI INI MATUOD.

ANG KAMATUORAN: Wala sang administrasyon ang nakalab-ot sang total food self-sufficiency.

NGA-A KINAHANGLAN I-FACT-CHECK: Ginpasuni ini sang bag-o lang gid kapanumpa nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya inagurasyon sadtong Hunyo 30, 2022. 

MGA DETALYE

            “Food self-sufficiency has been the key promise of every administration. None but one delivered. There were inherent defects in the old ways and in recent ways too. The trade policy of competitive advancement made the case that when it comes to food sufficiency, a country should not produce but import what other countries make more of and sell cheapest,” siling ni Presidente Marcos Jr. sa iya talumpati.

Ginatumod ni Marcos amu ang iya amay kag anay diktador Ferdinand E. Marcos nga amu lamang ang naga-isahanon nga president nga nakalab-ot sang self-sufficiency sa suplay sang pagkaon para sa Pilipinas.

Indi matuod ang ini nga pasuni.

Wala sang administrasyon nga nakalambot sang food self-sufficiency, nga amu ang abilidad sang isa ka pungsod nga makabuhat ukon hatag sang bastante patubas sang mga kinahanglanon sa pagkaon kaysa sa pagbakal ukon pag-import.

Nagpatuman si Marcos Sr. sang mga programa pareho sang Masagana 99 para malab-ot sang pungsod ang food self-sufficiency kag mapabaskog ang produksyon sang mais kag bugas apang wala ini nangin madinalag-on.

Sadtong 1970s, nagnubo sang 17% ang pruduksyon sang bugas. Bangud sini, nagsalig ang gobyerno sa pag-import sang bugas nga naglab-ot sa 455,000 ka tonelada sang 1972 gikan sa 10 lamang ka tonelada sadtong 1968. Sang tuig 1973, halos wala na sang bugas nga nabilin sa suplay kag nag-atubang ang pungsod sa tag-gulutom.

Nakaagom sang mga pagtilaw ang pungsod sa sulod sang 20 ka tuig nga pagpungko ni Marcos Sr. pareho sang kagutom, mas mataas nga lebel sang kaimulon, kag pagtaas sang presyo sang mga balaklon nga naglab-ot sa 50%. Ini mga dugang nga talaksan agud mabal-an ang kapasidad sang pungsod para sa food self-sufficiency.

Ginlubad ni MARJUNE N. MUZONES, Intern sang Daily Guardian, gikan sa sinulatan ni Sofia Guanzon sang Rappler: https://www.rappler.com/newsbreak/fact-check/philippines-food-sufficiency-only-under-ferdinand-marcos/