It’s a disgrace not to invite Treñas

By Alex P. Vidal

“No harm will come to me. The Assembly is prepared to treat us leniently.”— Marie Antoinette

MALACANANG, by this time, may have completed the list of local and national officials invited to attend President Bongbong Marcos Jr’s second State of the Nation Address (SONA) on July 24 at the Batasang Pambansa Complex in Quezon City and, hopefully, no one has been left out.

The presence of elected officials, cabinet officials, Supreme Court justices, Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines top brass, foreign diplomats, ordinary citizens chosen personally by the President, has been part of the SONA courtesy and protocol.

Again, no one should be left out in the official invitation, including prominent members of the opposition.

We hope there was no truth to reports that the Marcos Jr administration did not invite Iloilo City Mayor Geronimo “Jerry” Treñas, among other opposition mayors and governors.

SONA is not a political party assembly; it’s a constitutionally mandated tradition and history conclave where the President gives his report to the people through a joint Congress.

It’s a disgrace if the Palace will discriminate against the opposition in this important occasion; it will be unprecedented and scandalous to isolate any member of the opposition.

That’s why we don’t believe that Treñas, et al have been “forgotten.”

-o0o-

(Ginsulat kag ginbalhag ni Ambassador Leo Tito L. Ausan, Jr. sang ika-1:45 sang hapon, ika-19 Sang Hulyo 2023,  sa Dhaka, Bangladesh…

kap-at nga Binalaybay (No. 004) sa Serye mga Binalaybay sa Kahapunanon)

SI BASON KAG SI GOYANG, MAGKASILINGAN (Second of last parts)

VII

Sang magbutho sa pribado nga buluthuan ang kay Goyang mga kabataan,

Ang kabataan ni Bason naghalin sa pang publiko nga buluthuan, kag sa pribado nga kolerhiyo nagsalaylo man,

Kon ano ang uso kag moda, nga gina biste sang mga anak ni Goyang,

Sang mga anak ni Bason pat-od nga gina pa-indisan!!!…

IX

Bangod nga kami nga ila kaingud daku ang pagkatingala,

Kon ngaa nga subong na lamang ang pagtamdanay sang duha, ka Magkasilingan nga pamilya,

Humalin sang sa subdivision magpuyo sila,

Adlaw- adlaw, kami nga nagabantay, kag nagakabalaka,

Kon paano ayhan namon, mapatawhay, kag mapa-uliay sila!!

X

Siyempre amon anay, gintinguhaan tukibon, kon ano gid bala ang ginhalinan,

Sang pagbangiggay ni Bason kag Goyang, nga Magkasilingan man lang.

Ang magka-away na sila sang una- pa,  amon ginsuspetsahan!!..

XI

Apang sang madamu nga binulan kami lang ang ginligaran,

Napaslawan kag luhaan kami, nga ini ang matukiban,

XII

Apang bangud siguro luyag na gid man sang Mahal nga Ginuo nga tapuson kag utbungan,

Ang pag-bangig kag pa-indis-indis ni Bason kag Goyang nga  Magkasilingan,

Isa ka adlaw, may natabu sa amon subdivision nga wala gid natabu sang una nahanungod sa duha,

XIII

Isa sadto ka adlaw kag mapa-ang nga aga,

May isa ka tinuga nga nagsapot sa amon subdivision sang hinali lang bala,

Nag-umpisa siya sa pagpulupamangkot sa Community Hall, kag  pagpangita, kanday Bason kag Goyang.

XIV

Ang tinuga, lalaki, kag halos ka-edad na, sanday Bason kag Goyang!!!…

Gintudlo namon siya nga mga opisyal sang homeowners, sa direksyon sang nagatambihanay nga mga balay ni Bason kag Goyang,

Hinali ng naghilitad ang iya mga mata, kag nangin malipayon kag manaya-naya ang iya bilog nawong, kag siya nangin malipayon kag nagyuhom-yuhom,

Kag iya kami tanan sang maalabaab, nga ginpasalamatan!

Siya  nagdagun-dagon, nga naga piang-piang, padulong sa mga balay sang Magkasilingan….

Nga bangud gamay lang ang amon subdivision, yara sa malapit man lang!!!

XV

Pagligad sang tunga sa oras,

Sa Community Hall kami ang nakibot, kay  may singgitanay kag binaisay, nga daw nagailinaway, kami nga nabatian,

Ini daw sa mga balay nanday Bason kag Goyang nagikan,

Wala anay kami naghululag, kag ini amon gid anay sang tul-id nga ginpamatian,

Sang amon na maaninag nga ang daw mga kabahin,  sa pagsilinggitan, amo ang lalaki nga tigulang, kag si Bason kag Goyang!!…

XVI

Sang amon mamutikan nga daw nagatunog kag naga- lain na ang pag singgitanay kag binaisay, kag may babayi na nga nagawawaw kag nagahilibion,  nga  kon indi si Goyang si Bason, man lang

Nagpamat-ud kami sang mga kaupod ko nga mga opisyales, nga magdalagan padulong sa ginagikanan sang gamo kag silinggitan.

XVII

Kag subong sini ang amon, naab-tan,

Sa atubang sang nagatambihanay nga mga balay ni Bason kag Goyang,

Sa duta naga lumpiga ang lalaki nga tigulang,  nga ni Bason kag Goyang sang, gan-it,  lapak kag tindak, ginapulihan.

Ang ang iya buhok daw inukay, sa pag-gan-it kag ang iya hitsura daw indi na mapuslan!!.

XVIII

Ang gamu gilayon  namon nga gintambagan,

Ginpunggan kag ginpa-untat si Bason kag Goyang, agud indi na padayun masakit ang tigulang!!!

Maayo kay nagpatambag man ang duha. Ka tig-a ulo nga Magkasilingan,

Kag nagpahimuyong, pagkatapos nga  makatim-id sa baso sang mabugnaw nga tubig,

Nga dala hingagaw sang ila mga kabataan!!!,,,,

XIX

Sang napa-untat na namon kag nabulag ang tatlo,

Ang lalaki nga tigulang, si Bason kag si Goyang,

Amo na sadto nga kami nga mga opisyales sang subdivision ang dayon, nga naathagan.

XX

Si Kandido, gali ang ngalan, sang lalaki nga tigulang,

Kag siya ang tinuig  na nga nadula, kag  bana, kag amay sang mga Kabataan ni Goyang,

Napadeklara na gani gali ni Goyang,

Si Kandido, sa Husgado,  nga kabigon na lamang, nga madugay na nga nagtaliwan!!!

X

Sutil gali, kag pilyo, sang-una ining si Kandido,

Likum nga kahagugma gali siya, ni Bason kag amay sang mga Kabataan sini, hamak nyo!!!,

Siya gali anglikum nga  Kabangdanan sang sa duha ka Magkasilingan, nagaluntad nga gamo!!,

Gani sang madamu nga tinugig siya sang hinali nangindulaan!!!..

Kag subong sini nga tion luyag niya nga balikan sila tanan,

Pagkatapos niya, nga sang tinuig, sila ang naga palibog nga iya ginpabay-an!!!…

XI

Ginbuligan namon maka tindog si Kandido, kag sa Community Hall siya ginhagad kag gindala,

Kag ginpatawag namon si Bason kag Goyang, kag ang mga kabataan nila,

Sa Community Hall, tingub kami nga mga opisyales, sang dulungan, ginpangamuyuan namon sila, kag ginhatagan sang tion nga maka pa-utwas ang kalain sang buot, sang tagsa-tagsa,

Pag katapos nga sila tanan nga makapautwas na, amon sila ginpangabay

Nga maghaksanay, kag magkamustahanay,

Bisan sa ila mga mata ang luha nagatuluragay

Kami nga mga natabuan para sa ila tanan, ang nalipay,

Kay sadto nga tion, sila ang himpit nga nag pinatawaray!!!……

XII

Sang hinali na lamang, kami tanan ang nakibot,

Kay sa Community Hall may Van nga nagsamput,

May mga tinuga nga nagpalanaug, sang ini ang magdulog, sa unhan

Kag May isa ka maanyag nga babayi, nga nanaug,  nga ka-edad ni Bason kag Goyang,

Ang babayi ang kay Kandido nagpalapit,

Kag siya ang ginhakossang hugot kag gindapit,

Padulong sa Van, kon sa diin ginpasakay niya siya sang pilit,

Naglakat ang Van sang si Kandido ang Makasakay na, nabilin kami tanan nga nagakabalaka,

Sin-o ayhan ang babayi nga sa Van nagsugat sa iya?

Apang wala na kami nagpamangkot sa Magkasilingan nga duha, kag sa mga Kabataan nila,

Kay daw blanko man gani sang ihibalo pati tanan sila!

XIII

Ang malahalon natapos sadto nga adlaw ang amon ginakabalak-an,

Nga kilinamog kag bangiggay si Bason kag Goyang, nga Magkasilingan,

Humalin sadto nga adlaw, ang amon subdivision nakaangkon na sang Katawhayan,

Kay natapos na gid man ang pagkamog  kag gamu sa tunga ni Bason kag Goyang, nga Magkasilingan nga si Kandido man lang gali ang dakong, gintunaan, kag Kabangdanan!!!

(The author, who is now based in New York City, used to be the editor of two daily newspapers in Iloilo.—Ed)