Malain nga Epekto sang Droga

 

I

Ayhan sang kahita-asan,

Gintugot man ini sa ila,

Agud nga mag-untat ang ini nga sistema

Sang drug addiction nga problema,

Isa gid man bala ini ka salot sa palibot naton,

Okon ubra-ubra lang ini sang gobyerno naton.

 

II

May naghambal si Pangulong Duterte buang,

Bangud subra gid ang iya pang-lagas sa mga kaadikan,

Apang abyan tulukon tagid man abi ang damage sang druga,

Basi maka-siling kita nga may husto man gali siya.

 

III

Isa sang mga sahi sang  druga,

Sistema sang pag-abusar sa sigarilyo,

 Amo man ang Alcohol, Shabu kag Marijuana,

Sa iban may Herowina, Ecstasy,

Kag kon ano pa,

Gina-guba sini ang mga ugat sa utok ta,

Dasun, halin sa utok,

Manaug sa mga atay kag iban pa,

Nga parte sang kalawasan sang biktima.

 

IV

Sa sigarilyo pa lang gani, madamong cancer, ang makuha ta,

Sa pag -nom sang Alcohol,

Ang Cirrochis of the liver,

Ang padulungan sang biktima,

Ano pa gid ayhan sa Shabu kag Narijuana,

Kag sunu sa mga pag-tuon,

Sa isa lamang ka pag singhot sini sa ila,

Kuarenta  porsyento dayon sang brain cell naton ang ginapatay nila.

 

V

Ayhan, wala kita nahadlok magbuang,

Ayhan wala kita nahadlok magka-cancer sa lungs,

Ayhan wala kita nahadlok ma-tokhang,

Ayhan indi gid kita mag-pati kon indi ma-lukpan.