Ang Biyahe sang Tubig

 

I

 

ANG biyahe sang tubig may-ara man makakulunyag nga estorya,

mahalin sa ulan, mabubu sa bukid okon sa karsada,

maayo kon manalupsop, sa ugat sang kahoy, okon sa mga katamnan ta,

sa tuburan, paga- imnon sang tawo kag kasapatan ta.

pampabugnaw, pamparigos, pampalamig sang gina initan nga lawas ta.

 

II

Mabiyahe ang tubig halin sa kabukiran,

maagi sa kanal-kanal gintigana ni Lolo Iko pakadto sa bugnay,

Amat-amat gina- gu-aban ang kanal kanal,

magpugday, rice terraces, ang guwa niya halin sa gamay padulong sa talamnan sang humay.

 

III

makadto ang tubig sa gamay nga sapa,

maumpok, kay tungod sang madamo nga guba,

may ara minahan sang bulawan,

may ara man quarryhan,

May-ara gin-punongan pareho sang Maasin kag Janiuay nga dam.

 

IV

Maliempyo nga tubig,

indi pa naton matilawan,

kon kaisa naga baha-baha sa ibabaw sang kabukiran,

maayo iya ang MIWD, ila ini nasolbar,

pag abot sa Iloilo City, liempyo nga tubig aton matilawan.

bangud sang water treatment facility nga ila ginplastar.

 

V

apang may problema pa gid kita nga alatubangon,

kon nagapadayon nga naga dako ang aton popolasyon,

sa syudad, ang mga higko sang sapat, sa suba man padulong,

dala man ang mga higko halin sa mga pamalay,

komercial establishment didto man padulong

 

VI

sang una mainom pa ang tubig sa mga subdivision,

sang sini lang may amoeba na ang tubig nga simpom,

bangud sini nagakalipay ang negosyante sang mineral water sang masunsun,

tungod mas mahal pa ang iya bili sang  tubig sa gasolina sa gasoline station!