Iloilo Banwa Ko

 

I.

 

Indi naton pag-kabigon, masubu ang natabo,

sa Banwa sang Iloilo kag sa aton nasyon,

bangudnaga-siling naga-lala ang kaimolon,

paagi sa Statistics kag mga pag-tuon.

II

Apang maging positibo sa puedi naton maubra,

Mga butang nga dalayawon ilabi nagid, sa pag-ginawi ta,

Sa adlawadlaw nga pag-ginawi naton,

Lain gid ya kita nga mga Pilipinhon.

III.

Ang aton batasan lain gid sang sa iban,

Kita lang rasa nga terrible ang pasencia,

Amo ina ang rason kon nga-a bisan ano kabudlay sang pang eskrabo,

Ga-antos, ma-inagwantahanon, pasensyoso gid ya sa mag-trabaho,

Amo ina ang kina-iya sang mga Pilipino.

IV.

Bisan mag-lusot sa kilid sang trapiko,

okie lang, kay naka-intindi kita sang nagadali nga tawo.

Okie lang nga indi na mag-pilapila,

tungod, tigulang kay  may kasablagan ang iba.

Okie lang nga magbaton sang lagay,

agud indi na pag dal-on sa TMTRO kasabad pa na sa trabaho, ksabad, kabudlay,

Ini ang rason nga-a naga-padayun ang Kotongay.

 

V.

Okie lang mag- ayu sa aton  mga tindera,

Wala ini gawa sa iban nga rasa,

May paaman ka pa nga yuhum sa ila mga guya,

Gina kay-o maayo, gina adjust ang kilohan,

bisan pa ini may adjustment nga kulang,

Okie lang magbakal sa aton mga suki,

Kabalo gid kitamag-apresyar   utang nga kabaraslan,

Bisan pa simple nga butang, gahulat gid kita nga kita sa pila ka adlaw mabuslan.