Krusada Para sa Healthy Lifestyle

I

Ako si Pala-kaon,

Magana, sa halin sa aga asta sa hapon,

Gani  ang  tambok ko, doble sa kadakuon,

Matambok, kaayo, sanglit gasulubra ang fats kag cholesterol,

Bangud sang fast food,

kag restaurant nga pirme ko ginakan-an sa tagsa mag- abot ang payroll.

 

II

Ako si Palahubog,

Pagusto gid sa paghampang golf,

Beer, whisky, gin  kag alcohol, konsumo ko taga-gab-i

Gani ang hawak ko kag bug-on ko nag doble,

Naga-tambok man ang atay, cirrhosis of the liver,

Over-weight  kag bisan pa ang cancer,

Naga-panuktok sa akon lawas,

tungod sang sobra subra nga inom, gulp-gulp.

 

III

Ako si Yosi Kadiri,

Nga pierte gid mag-sigarilyo,

Suyop diri, suyop didto, wala ako labot sa mg amigo ko, bisan ara sila sa akon kilid,

Ang importante, maga- itum ang mata kagang akon  bibig,

Maga-color sang yellow  nga nicotine pati ang dila ko,

Baw tuluka bala ang poster parte sa pagpanigarilyo,

Smokers don’t grow old , bangud they die young ang ila motto.

 

IV

Krusada kontra unhealthy lifestyle abyan amo ini ang mensahe ko,

Subra nga katambokon okon kadalokon abyan ang indi gid ma-ayo,

Subra nga pag-inom okon pag-panigarilyo ang indi man  husto,

Bangud ini tanan maga-hatag sang dako nga risgo sa ika-ayong lawas ninyo.

 

V

Sa ika-ayong lawas dapat kita tanan alerto

Abi tun-an ta nalang abi ang regular nga tulog kag ehersisyo

Agud sa katalagman sang cancer, kag ano man nga mga sakit nga seryoso,

Mapalayo unta sa aton tanan-tanan nga mga Ilonggo, ang ining seryoso nga risgo.